Betere concentratie met Modafinil?

Meer focus met Modafinil?

Het is bewezen dat Modafinil veel voordelen biedt, zoals het verhogen van uw concentratie en om de focus op peil te houden en een betere planning te maken.

Het is gemakkelijk om je voor te stellen dat deze voordelen in sommige organisaties welkom zouden zijn. Het Amerikaanse leger is al begonnen met het experimenteren met Modafinil, inclusief met gecontroleerd gebruik voor Indiase luchtmachtpiloten.

De verkoop van geneesmiddelen tegen ADHD groeit snel, met een jaaromzet van $ 12,9 miljard in 2015. Deze geneesmiddelen kunnen legaal worden verkregen door mensen die een recept hebben, waaronder ook degenen die opzettelijk de symptomen in scene hebben gezet, om de gewenste medicatie te verkrijgen. (Volgens een experiment gepubliceerd in 2010, is het voor artsen moeilijk om te bepalen of het echt is of niet.) Dat gezegd hebbende, is faken misschien niet nodig als een arts uw gewenste productiviteitsniveau of uw stress een reden vindt om de medicatie voor te schrijven.

Moet iedereen cognitieve geneesmiddelen gebruiken?
Zoals het geval is met alle medicijnen, beïnvloeden cognitie-bevorderende geneesmiddelen verschillende mensen op verschillende manieren. Afgezien van de ethische vragen over hersenversterkers, volgt hier een blik op groepen die speciale aandacht verdienen.

KINDEREN EN TIENERS. Cognitie-verhogende geneesmiddelen kunnen unieke risico’s voor de zich ontwikkelende hersenen opleveren. Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat modafinil veilig is wanneer het wordt gegeven aan kinderen met ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder), maar de proeven duurden slechts enkele maanden, waardoor het moeilijk was om de mogelijke effecten van langdurig gebruik vast te stellen. In een artikel in 2014 dat de biochemische effecten van modafinil en andere veel voorkomende ‘slimme geneesmiddelen’ onderzoekt, hebben onderzoekers van de Universiteit van Delaware en Drexel University hun bezorgdheid geuit over het feit dat het gebruik van deze geneesmiddelen het vermogen van de ontwikkelende hersenen om zich aan nieuwe situaties aan te passen zou kunnen beïnvloeden. Het risico op verslavend gedrag kan toenemen.

MENSEN MET EEN LAGER IQ. Onderzoek suggereert dat cognitie-bevorderende geneesmiddelen de grootste prestatieverbetering bieden bij personen met een lage tot gemiddelde intelligentie. Deze bevindingen hebben de onderzoekers van de Universiteit van Oxford ertoe aangezet om in een paper uit 2014 voor te stellen dat, als dergelijke geneesmiddelen selectief aan mensen worden gegeven die ze het meest nodig hebben, veel ethische bezwaren tegen het gebruik van de geneesmiddelen zouden worden weggenomen en mogelijk ongelijkheid in kansen zouden verminderen.

SENIOREN. Sommige onderzoeken suggereren dat oudere volwassenen mogelijk niet veel baat hebben bij cognitieve geneesmiddelen. Een onderzoek toonde aan dat methylfenidaat (Ritalin), dat het werkgeheugen en de aandacht bij jonge volwassenen stimuleert, geen effect had op de prestaties van gezonde oudere vrijwilligers die werden gevraagd om verschillende cognitieve taken uit te voeren.

Bezoek deze website om meer te weten over Modafinil

http://www.modafinil-kopen.nl/prijzen-online/