WV-Olympia
Image default
Verbouwen

Het traject van de service van Basis funderingstechniek

Basis funderingstechniek is een bedrijf dat is gespecialiseerd in fundering en het herstel hiervan. Ze richten zich op de belangen van hun klanten en leveren altijd betrouwbaar advies, uitgebreide service en een eerlijke prijs. Wanneer een huishouden signalen begint op te merken dat de fundering het einde van zijn levensduur heeft bereikt, is het noodzakelijk dat er actie wordt ondernomen. Scheuren, scheefstand en klemmende deuren zijn symptomen van een aangetaste fundering en eventuele verzakking. Om schade of dergelijke problemen te voorkomen is herstel essentieel.

De voorbereiding

Voordat er daadwerkelijk aan het herstel wordt begonnen, doet Basis funderingstechniek een vooronderzoek naar de fundering. In enkele gemeenten wordt dit onderzoek zelfs gesubsidieerd met een voordelige lening. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen zij u adviseren over het verdere verloop. Hierbij wordt het probleem inzichtelijk gemaakt en wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een oplossing. Soms is het tijdens het herstel nodig om tijdelijk ergens anders te verblijven. Ook hierin wordt geadviseerd. Tot slot wordt ook advies gegeven over een gunstige financiering van het herstel.

De uitvoering

Als uw huis aan het verzakken is kunt u dit op de volgende manieren herkennen:

  • Ongelijke naden
  • Verzakking van de vloer
  • Deuren die permanent blijven klemmen
  • Scheuren in de muren, vloeren, plafonds of gevels

Het is belangrijk dat deze signalen tijdig worden opgemerkt. Wanneer een huis aan het verzakken is betekent dit meestal dat de fundering aangetast is. Dit kan veel schade toebrengen aan de woning en tot vervelende andere problemen leiden. Helaas is het herstel van de fundering ook geen pretje. Toch doet Basis funderingstechniek er alles aan om het zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen voor de bewoners. Naast een snelle uitvoering van het herstel, helpen zij ook met het verplaatsten en opslaan van het meubilair en indien nodig het zoeken naar tijdelijke huisvesting.

De toekomst

Door de fundering te herstellen kan gewerkt worden aan een veilige en zorgeloze toekomst. Er wordt gewerkt met de meest moderne funderingstechnieken, om uw huis te verzekeren van langdurige stevigheid. Soms kan zelfs de waarde verhoogd worden van de woning, wanneer tijdens het herstel bijvoorbeeld een kelder wordt aangelegd. Op deze manier kan het herstel omgezet worden in een positieve afloop.