WV-Olympia
Image default
Onderwijs

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen tempo met lesmateriaal voor groep 3

Bij de zoektocht naar lesmateriaal voor groep 3 of een andere basisschoolklas, is het van belang dat het lesmateriaal aansluit bij de leergierigheid van de kinderen. Jonge kinderen leren graag nieuwe dingen en nemen nieuwe informatie vaak enorm snel op. Toch zijn niet alle kinderen altijd even snel. Er wordt daarom steeds meer aandacht geschonken aan het individuele kind. Als u wilt dat de kinderen optimaal leren, is het van belang elk kind een persoonlijk leertraject te lagen volgen. Op deze manier kan het kind optimaal leren en gaat het leren voorspoediger.

Lesmateriaal voor groep 3 dat inspeelt op het persoonlijke leertraject

Kinderen in groep 3 leren voor het eerst lezen en schrijven en hebben daar vaak veel zin in. Ze willen het liefst allemaal zo snel mogelijk leren lezen en schrijven. Maar niet bij alle kinderen gaat dit even snel. In die gevallen kan het fijn zijn om aanvullend lesmateriaal voor groep 3 te gebruiken. Zo kunt u bijvoorbeeld de kinderen die sneller werken extra opdrachten geven die ze zelfstandig kunnen uitvoeren. Daarnaast zijn er ook boeken die in puzzelvorm het rekenen en lezen behandelen. Dit kan een fijne methode zijn voor kinderen die met de normale lesmethode minder snel leren.

Een uitgeverij met kwalitatief aanvullend leermateriaal

Educatieve Uitgeverij Kinheim maakt al ruim 70 jaar leermiddelen voor in het basisonderwijs. Zij maken lesmateriaal wat zich richt op het spelenderwijs leren van nieuwe vaardigheden. Daarnaast hebben ze ook geschikt lesmateriaal voor bijvoorbeeld de Plusklas. Tegenwoordig wordt ook steeds meer het digitale lesmateriaal gebruikt in schoolklassen. Ook hierin gaat Educatieve Uitgeverij Kinheim mee en u kunt hier dan ook terecht voor verschillende soorten digitale leermiddelen. Voor een uitgebreid overzicht van al het lesmateriaal voor groep 3 tot en met groep 8 kunt u terecht op de website. U kunt verschillende lesboeken inkijken voor een indruk van al het lesmateriaal.

https://www.kinheim.com/educatie/leermiddelen-groep-3.php